IBAN NL55 RABO 0139.4097.93

BIC RABO NL2U

visserijmuseumbreskens@outlook.com

Afbeelding met tekst, boek, vectorafbeeldingen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Visserijmuseum Breskens

Kaai 1-103

4511RC      Breskens NL

 

De Stichting Visserijmuseum Breskens is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), vanwege hun doelstellingen en de wijze waarop zij met door hen beheerd erfgoed omgaan, waardering en ondersteuning verdienen. Die waardering geldt niet alleen voor de Stichting zelf, maar ook voor hen die de Stichting steunen. De Belastingdienst zelf omschrijft dit in grote lijnen als volgt:

(citaat website Belastingdienst)

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energie-belasting
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken zonder loon, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een Gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van een Culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI s een extra giftenaftrek. Het totaal van alle giften (de giften aan Visserijmuseum en aan andere ANBI's mogen bij elkaar worden opgeteld) in een belastingjaar is tussen de 1% en 10% van je verzamelinkomen. Het bedrag dat hiertussen zit is aftrekbaar. Het totaalbedrag van alle giften bedraagt minimaal 60 euro. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschap belasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennoot schapsbelasting. 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling. (einde citaat)