Main page .... www.museumbreskens.nl        

 

Potvis in de haven van Breskens:  24 Februari 1937

 

Het gebeurde in het jaar onzes Heren  1937.......

 

De Breskense correspondent van de Middelburgsche Courant meldde, dat het  op 24 Februari schipper E. van de Heuvel van de Breskens 23 gelukt was de tweede reusachtige waterbewoner op sleeptouw te nemen. Hij slaagde er in, met assistentie van de Br 38 en de Br 6, na een vrij moeilijke tocht, de vis de haven van Breskens binnen te brengen. Vroeg in de morgen verspreidde zich het gerucht door het dorp en de belangstelling was bijzonder groot.  

 

potvis1937kl.jpg

 

De Breskense Courant vermeldt op vrijdag   26-2-1937 dit nieuws             Klik hier voor vergroting onderstaande Tekst

tekst26-2-1937kl.jpg

 

De Potvis kon in eerste instantie niet worden versleept naar Rotterdam .....  door en scheur  in  zijn rug was er  te weinig drjfvermogen ontstaan.

   Klik hier voor vergroting van de Tekst                     

scan museum.jpg

 

 

tekstvoorvertrek.jpg

Uit de PZC 01-03-1937  Klik hier voor gehele artikel

transport4.jpg

Hieronder beelden van de doorvaart op maandag 1 maart 1937 vanaf de stationsbrug te Middelburg

potvis M1.jpg

potvis M2.jpg

potvis M3.jpg

potvis M4.jpg

 

Ook Breskense Courant weet op dinsdag 2 Maart 1937 te vermelden dat de potvis is vertrokken

vertrokken.jpg 

Klik hier voor polygoonfilm van aankomst potvis in Rotterdam

 

Image2.jpg

BLAD 17 1937 potv 1.jpg

 

In het eindejaars overzicht van de PZC van 16 October 1937 staat dit:     Eind februari waren er in verschillende kranten uitvoerige berichten verschenen over het stranden van twee potvissen op een zandplaat in de Westerschelde; even ten westen van Terneuzen. In den vroegen morgen van 24 dezer werden beide juist  gestorven, nog warme dieren opgemerkt door zeelui ven den provinciale stoombootdienst. Al zeer spoedig kwamen van Terneuzen en Breskens vier sleepbooten om de dieren. weg te trekken van de zandplaat. Een potvis van 16 meter lengte en een gewicht van 40.000 k.g.  werd naar de haven van Terneuzen gesleept.Verschillende deskundigen verrichten in den loop van dezen morgen metingen. De totale lengte bedroog 18.50 m terwijl de breedte der kolossale staartvin 4.40 m was. Het gewicht wordt geschat op 40.000 a 50.000 duizend kg.  Donderdagmiddag hebben dezelfde vaartuigen het  dier op het strand gesleept, toen het plm.  4 uur op het droge kwam, was het aantal toeschouwers enorm.                                                             

 

 

 

 

  Klik hier voor vergroting onderstaande tekst

 

potvis1937tekstkl.jpg