Main page .... www.museumbreskens.nl        

 

PDF

 

 

jaap Albregtse1.jpg

Verhalen van d'ouwe  Jaap Albregtse 1914 - 2011

Gedeelte uit opgenomen gesprekken begin

jaren '90 @Visserijmuseum Breskens

Voorjaar 1945

Den eeste erring wier

Gevangen  in  Bresjes

 

 AUDIO MP3 Vraaggesprek met Jaap Albregtse SR over deerringtied in bresjes

 

Breskens was zwaar getroffen door het oorlogsgeweld eind 1944 de vissersschepen waren gebombardeerd  in de haven en gezonken. We  probeerden zoveel mogelijk te repareren van de schepen en in januari 45 slaagden we erin om toch uit te varen met een schip dat uit bestond uit onderdelen van 3 schepen en een 30 pk  kromhout gloeikopmotor, en met steunzeil we slaagden erin wat haring te vangen met een  aangepast garnalennet, met een voorsmoel ervoor van een sardijnkuil, 2 m hoge knippels, broodjesijzer en schotse blazen zorgden voor een beetje verticale opening.

 

Door mijnenvelden in de monding van de Westerschelde voeren we uit, we deden het in winter 44 / 45 was alles op of in beslag genomen door de terugtrekkende duitse bezetter en er was honger.

 

Nao d'n oorlog toen kwam d'erring tied... in voorjaar 45   h me saomen mee mn zwager lange Bram en mn broer Jan... un schip gelicht en de motor in orde gemaakt ..... toen dh voorjaar  me nog 6 weken erring kunnen vangen  voo un deelloon 6000 gulln... da was ongekend v... de eeste keer verzopen we ondernd, toen aome 9 ton erring in't ruum  en de knalpupe die  liep onderdek en was afgeroest... doo d we zo diepe laogen, kwamter tlkes.... biet zeetje,  een grote zwalpe waoter in de mechiene kaomer... je moest je eigen rotpompen mee een vleugel pompje... bie de grote lenspompe.... zo'n kattekop,  kon me nie pompen want die zat verstopt van d'erring... laoter smeet je een bos kitting in het lensputje dan kon die erring dao nie vookomm... dh was allemao leergeld.

 

Toen me binnen kwaomen stond het zwart van't volk op de kaaije.... erring.... zovee?? d oan ze nog nooit gezien, we  mosten direct lossen in manden n  wegen in 'd ouwe  vismiene....  d was toen nog bie afroepen, mand voor mand zod alle kopers een kans kregen. Door de oplopende priezen we kregen me gemiddeld meer dan een gulden de kilo.

 

Een jaar later int voorjaar 46  toen  bin die urkers pas gekomm.. dh was un gouwe tied voo Urk vazf... die kwaomm mee zwaardere schepen bie meer kracht erin...die vissende in span... later vissen de  we ook wh  in span, moa d ging nooit zo goed draaide altied uut op ruzie.. de ene wou allier en d'andere adao... de urkers konden beter me mekaore opschieten... en ze aon ervaring mee spanvissen op de Zuijerzee nog van vroeger op zeilen..

 

Wudder aon ons eigen de botter ook mao terug in 47...   die aah gezonken gezeten in Eckernfrde in de Oostzee... de motor ze eruut haolt, die stong te draaien in un maalderieh....bie un meulnaor... die mannen uut IJmuiden  die drom ging van die trawlers.... wisten um te vinn... de Industrie van 80 PK da was toen nog eel vee kracht... toen was ut 47.... het schip zat eel onder de roest n was ingevreten... we n maonden bie Bootje gelegen in Alphen aan de Rijn... om de motor te repareren.. het probleem was dat er geen onderdelen waorn.. in 48 toen wastie pas klao...