FLYSHOOT VISSERIJ IS  MSC GOEDGEKEURD

Eén van de meest duurzame manieren van vissen is flyshooten. De flyshootvis-methode is in opkomst in Nederland. Flyshoot-vissers houden zich aan de seizoenen. Met hun duurzame vistechniek brengen ze een mooi stukje kwaliteitsvis aan wal. Kwaliteitsvis waar we met z’n allen als traditioneel vissersland trots op kunnen zijn. Voor de consument  is het belangrijkste voordeel van deze techniek dat de vis niet beschadigt, zelfs de natuurlijke slijmlaag blijft intact, alle vis komt levend aan boord. De flyshoot-visserij is een seizoens-visserij met als belangrijkste doelsoorten rode mul, rode poon, inktvis, zeebaars, makreel, schol en schar.

De vistechniek uitgelegd

1.      Een flyshooter vist achter het schip met lijnen, ofwel zegentouwen, met daaraan een net. De visser schiet het eerste zegentouw weg waaraan een boei met een gewicht is bevestigd. Het schip stoomt met een omtrekkende beweging weg van de boei en het eerste zegentouw wordt gevierd   (2x2000m)

 

2.       Wanneer het eerste zegentouw helemaal van de nettenrol en uitgevierd is, wordt het uiteinde vastgemaakt aan één  kant van het net (150m) Het schip stoomt verder en het net slaat open in het water. Wanneer het net strak staat, wordt het tweede zegentouw vastgemaakt aan het net. Het schip laat, terwijl het het een omtrekkende beweging terug naar de boei, het tweede zegentouw vieren (2 x2000m)

 

3.      Wanneer het schip bij de boei komt, wordt het zegentouw dat aan de boei zit scheep gehaald en worden de 2 zegentouwen samen , met  het net, door middel van grote hydraulische haspels binnen gehaald.

 

De flyshoot-techniek voldoet aan de richtlijnen van MSC  …DUURZAAM: Ecologisch verantwoord, veroorzaakt vrijwel geen verstoring van het bodemleven… ENERGIE ZUINIG door laag brandstofverbruik…. BENTHOS is laag:  Vrijwel geen ondermaatse vis en andere ongewenste bijvangsten zoals krabben, zeesterren en  zeeslakken.

 

Deze verantwoorde Flyshoot vistechniek is alleen effectief bij voldoende daglicht, want alleen dan kunnen de vissen de zegentouwen zien. Flyshooters vissen dus alleen overdag. De flyshootvisserij gaat het beste in vlakke, zanderige zeegebieden zonder obstakels. Daarom wordt er veel gevist in Het Kanaal en in bepaalde delen van de Noordzee waar dat toegestaan is. Het vissen met lijnen en lage snelheid heeft zowel economische als ecologische voordelen: een laag energieverbruik en weinig tot geen verstoring van het bodemleven. Tijdens het halen van het net  worden de zegentouwen behulp van de winches naar het schip gehaald. De zegentouwen rollen over de bodem en veroorzaken lichte stofwolken die de vissen doet opschrikken en voor de touwen doet uitzwemmen. De sterke en grote vissen blijven voor de zegentouwen uitzwemmen en worden bij het naderen van het schip en het halen samengedreven naar de netopening, kleinere vis kan op dat laatste moment ontsnappen.