DE SLAG OM DE SCHELDE 75 JAAR

In  het Visserijmuseum Breskens  is er van 2 April  tot 31 Oktober 2019 een tentoonstelling

over de laatste jaren van de WOII. Operatie Switchback en de strijd in de Breskens Pocket.

Afbeelding met boom, buiten, foto

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Het verzuim van de geallieerden om na de val van Antwerpen op 4 september 1944 door te stoten in de richting van Zeeland, gaf de Duitse generaal von Zangen, na een tijd van complete chaos in het Duitse leger, gelegenheid zijn troepen te reorganiseren en sterke posities in te nemen langs het Leopoldkanaal en de Braakman om de geallieerden, op uitdrukkelijk bevel van Hitler en onder dreiging van zware sancties tot elke prijs de toegang tot de havens van Antwerpen te ontzeggen.
Tussen 6 en 20 september 1944 zagen de Duitsers kans om 80.000 manschappen, 600 stukken geschut en duizenden voertuigen van het 15e leger de Westerschelde over te zetten.

In verband hiermee werd op 11 september 1944, rond 15.30 uur door geallieerde vliegtuigen een vernietigend bombardement op de havenplaats Breskens uitgevoerd om het overzetten van het terugtrekkende Duitse troepen naar Walcheren te verhinderen.


Een hoge tol betaalde in het bijzonder West Zeeuws-Vlaanderen, waar door de daarop volgende oorlogshandelingen zware vernielingen in de dorpen werden aangericht en bijna 700 burgers om het leven kwamen.

Velen geraakten gewond of bleven voor het leven getekend. Nergens was de verwoesting zo intensief als in deze streek. Vooral in Breskens was de verwoesting bijna compleet. Breskens en de nabije omgeving waren een van de meest getroffen plaatsen en betaalde met 218 dodelijke burgerslachtoffers en vele gewonden een hoge tol voor het falen van het geallieerde opperbevel bij de strijd om de Westerschelde.

 

Afbeelding met vloer, lucht, grond, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Afbeelding met persoon, man, buiten, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving

Publicatie van visserijmuseum Breskens