ANBI informatie visserijmuseum Breskens

De Stichting Visserijmuseum Breskens is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), vanwege hun doelstellingen en de wijze waarop zij met door hen beheerd erfgoed omgaan, waardering en ondersteuning verdienen. Die waardering geldt niet alleen voor de Stichting zelf, maar ook voor hen die de Stichting steunen.

Meerjarenplan 2019-2012

Jaarverslag

Jaarverslag 2018
Resultaten 2018

Jaarverslag 2019
Resultaten 2019

kamer van koophandel

Visserijmuseum Breskens| Kaai 1-103 | 4511 RC Breskens
Tel:+31 (0)117 383656
E-mail: visserijmuseumbreskens@outlook.com